Zaproszenie do współpracy przy organizacji ogólnopolskich symultanicznych mistrzostw młodzieży w trzech dyscyplinach sportowych.

ZAPROSZENIE

do współpracy przy organizacji ogólnopolskich symultanicznych mistrzostw młodzieży

w trzech dyscyplinach sportowych.

Ponieważ

1. Sprawiedliwe wykorzystanie nowoczesnych technologii dla dobrobytu, wymaga stałego podnoszenia kompetencji społecznych do solidarności międzypokoleniowej.

2. Kluczowym problemem efektywności ekonomicznej sieciowych polityk społecznych wzmacniających kompetencje społeczne solidarności międzypokoleniowej, jest integracja interwencji dokonywanych przez instytucje rządowe i instytucje samorządowe.

3. Dla podniesienia efektywności otwartej integracji interwencji rządowych i samorządowych w sieciowych politykach rozwijania standardów i obyczajów kompetencji społecznej solidarności międzypokoleniowej, przewiduje się realizowanie zadań publicznych na zasadzie zarządzania przez rezultaty z wykorzystaniem obligacji społecznych.

4. Najbardziej zobowiązującym obszarem podnoszenia kompetencji społecznej jest ochrona zdrowia, gdzie wzrost efektywności leczenia uzyskiwany dzięki procedurom telemedycznym powinien następować równolegle ze wzrostem samodzielności w użytkowaniu nowoczesnych urządzeń diagnostycznych (zasada samopomocy zdrowia).

5. Korzystając z wieloletniej współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Miast Polskich przy organizacji zawodów sportowych dla młodzieży służących kulturze poznania, Stowarzyszenie 10 Czerwca podejmuje się organizowania Symultanicznych Biegowych Mistrzostw Polski Młodzieży (SBMPM) w powiązaniu z Plenerowym Powiatowym Przeglądem Zdrowia (PPPZ) z wykorzystaniem obligacji społecznych.

6. Przewiduje się powiązanie organizacji SBMPM oraz PPPZ w Modułowym Programie Sportowej Promocji Zdrowia oraz uzyskanie finansowania dla tego programu jako konkretnej aplikacji dla makro – innowacji w Konkursie Ministra Rozwoju na wypracowanie polskiego modelu obligacji społecznych 04.01.00-IZ.00-00-007/16.

Z uwagi na wzrost znaczenia (i) sieciowego upowszechnia rywalizacji sportowej młodzieży (symultaniczne mistrzostwa),  (ii) profilaktyki chorób cywilizacyjnych młodzieży (uspołeczniona profilaktyka medyczna) oraz (iii) realizowania polityk społecznych w formie płatności za rezultaty (obligacje społeczne),

proponujemy

rozpoczęcie rozmów o celowości i formule zawiązania w dniu 10 czerwca 2017 partnerstwa kilku krajowych stowarzyszeń kultury fizycznej oraz instytucji ochrony zdrowia, dla wykorzystania obligacji społecznych do wspierania finansowego organizatorów zawodów sportowych dla młodzieży, w sugerowanej przez Ministerstwo Rozwoju formule  Akceleratora obligacji społecznych o roboczej nazwie Sportowa promocja zdrowia.

Zaproszenie kierujemy do osób odpowiedzialnych za upowszechnienie sportu wśród młodzieży w Polskim Związku Brydża Sportowego, Polskim Związku Lekkiej Atletyki i Polskim Związku Szachowym.

W imieniu Stowarzyszenia 10 Czerwca,

Przewodniczący Andrzej Madej

Kraków, 16 września 2016.