Telemonitoring kardiologiczny

W ramach usługi Telemonitoring Kardiologiczny pacjent otrzymuje:

– Badanie holterowskie (24 godzinne lub wielodobowe)

– Całodobowy nadzór techniczny nad jakością przebiegu badania prowadzony przez wyspecjalizowany personel Centrum Monitorowania

– Możliwość zgłaszania na bieżąco, poprzez dotykowy ekran urządzenia, odczuwanych symptomów (jak np. duszność, palpitację, zawroty głowy, zmęczenie itp.) – zostają one uwzględnione w raporcie

– Kompleksowy raport z wynikami badania umożliwiający skuteczną diagnozę pracy serca (do 3 dni roboczych od zakończenia badania)

Badanie metodą Holtera jest bezbolesne i nie trzeba się do niego specjalnie przygotowywać. Ponadto można wykonać je bez względu na wiek lub przyjmowane leki.

  1. W zakres – Telemonitoring kardiologiczny wchodzą następujące usługi:

– wykonanie ogólnego wywiadu medycznego i kardiologicznego oraz spoczynkowego badania EKG

– udostępnienie Aparatu PMA Pacjentowi na czas świadczenia Usługi;

– krótkie szkolenie Pacjenta w zakresie obsługi Aparatu PMA;

– rejestracja rytmu mięśnia sercowego podczas wybranych aktywności w ciągu dnia, np. rehabilitacji, spaceru, itp.;

– analiza zarejestrowanego podczas świadczenia Usługi sygnału EKG oraz wydanie bezpośrednio Pacjentowi zapisów sygnału EKG (forma raportu z badania)

– reagowanie w trakcie trwania świadczenia Usługi na przesłane do Centrum e-Care przez Aparat PMA Zdarzenia zgodnie ze zdefiniowanymi Schematami Postępowania realizowanymi przez Konsultanta.

  1. Świadczenie Usługi polega na rejestracji rytmu serca podczas wybranych aktywności w ciągu dnia, np. rehabilitacji, spaceru, itp. Podczas świadczenia Usługi realizowana jest zdalna opieka nad Pacjentem i wykrywane są Zdarzenia. W przypadku wykrycia Zdarzenia, Aparat PMA wysyła sygnał EKG Zdarzenia do Centrum e-Care za pośrednictwem sieci Operatora Telekomunikacyjnego w celu wykonania konsultacji medycznej.
  2. Czas trwania świadczenia Telemonitoring kardiologiczny mieści się w zakresie 2 dni do4 tygodni.
  3. Jeżeli w trakcie świadczenia Usługi Aparat PMA wykryje Zdarzenie, podejmuje automatycznie próbę wysłania fragmentu zapisu EKG zawierającego Zdarzenie do Centrum e-Care. Jeżeli w trakcie świadczenia Usługi Pacjent poczuje się źle (na przykład będzie miał uczucie niemiarowej pracy serca czy odczuje jego kołatanie), może samodzielnie przesłać do Centrum e-Care przez Aparat PMA stosownego fragmentu zapisu EKG.
  4. W trakcie trwania świadczenia Usługi, po otrzymaniu fragmentu zapisu sygnału EKG z wykrytym Zdarzeniem Konsultant dokonuje jego interpretacji i postępuje zgodnie ze stosownym Schematem Postępowania. Każdy Schemat Postępowania kończy się udzieleniem przez Konsultanta porady Pacjentowi, wezwaniem Pogotowia Ratunkowego lub zaleceniem skontaktowania się z placówką służby zdrowia.
  5. W przypadku wystąpienia Zdarzenia wymagającego kontaktu z Pacjentem, jeżeli nie powiodą się trzy próby nawiązania połączenia z Numerem Pacjenta, Konsultant kontaktuje się z Numerem Rezerwowym. W przypadku trzech nieudanych prób nawiązania połączenia z Numerem Rezerwowym Konsultant realizuje połączenie z Pogotowiem Ratunkowym.
  6. W przypadku wystąpienia Zdarzenia wymagającego kontaktu z Pacjentem, gdy próby nawiązania połączenia z Numerem Pacjenta są nieudane, Konsultanci Centrum e-Care mogą pobrać stosowne zapisy EKG z Aparatu PMA Pacjenta. Konsultant e-Care dokonuje interpretacji zapisów i postępuje zgodnie ze stosownym Schematem Postepowania.

CENA: 200 zł za dobę