Medycyna Pracy

Jak podpisać umowę?

Pobierz umowę -> Tutaj

Wydrukuj 2 egzemplarze i podpisz.

Przedzwoń i umów pracownika na dogodny dla niego termin.

Wypisz mu 2 egzemplarze Skierowanie na badania lekarskie (Załącznik nr.2) a jeśli stanowisko tego wymaga to wypisz też 2 egzemplarze Skierowanie na badania do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Umów pracownika na dogodny dla niego termin. Na 5 minut przed umówioną wizytą zapraszamy pracownika do rejestracji w celu sprawdzenia dokumentów oraz założenia karty. Jeśli tego sobie życzysz to dostaniesz możliwość umawiania pracowników on-line.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania to prosimy o kontakt pod adresem: Lech.Madej@ars-medica.pl.


CENNIK BADAŃ:

Badanie przez lekarza medycyny pracy zakończone wydaniem:

  •   orzeczenie określające zdolność do pracy dla inspekcji pracy: 60 PLN

Badanie przez lekarza medycyny pracy zakończone wydaniem:

  •   orzeczenia do celów sanitarno – epidemiologicznych: 50 PLN

Badanie przez lekarza medycyny pracy zakończone wydaniem:

  •   orzeczenia określającego zdolność do pracy dla inspekcji pracy i orzeczenia do celów sanitarno – epidemiologicznych: 100 PLN

Konsultacja diabetologa dla potrzeb lekarza orzekającego: 60 PLN
Konsultacja okulisty dla potrzeb lekarza orzekającego: 60 PLN
Konsultacja neurologa dla potrzeb lekarza orzekającego: 60 PLN
Konsultacja laryngologa dla potrzeb lekarza orzekającego: 60 PLN
Badanie spirometryczne / badanie audiometryczne: 35 PLN
Badanie psychologiczne sprawności psychofizycznej operatorów: 85 PLN*
Badanie psychologiczne sprawności psychofizycznej kierowców: 100 PLN**
Widzenie w mroku i wrażliwość na olśnienie: 45 PLN
Wydanie duplikatu orzeczenia / zaświadczenia lekarskiego: 15 PLN
Wizytacja stanowisk pracy: 150-250 PLN
Udział lekarza med. pracy w Komisji BHP: 200 PLN

* badania kierowców objęte są 23% podatkiem VAT

Pełny cennik badań