Samopomoc zdrowia

Dla dopełnienia rekomendacji Grupy Inicjatywnej KSPM w zakresie zmian w systemie ochrony zdrowia służących sprawiedliwemu wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi i technologii medycznych, w piątym stanowisku przedstawiamy potrzebę integracji profilaktyki medycznej jako warunku koniecznego dla KOMPETENCYJNEJ SAMOREGULACJI TELEMEDYCYNY.

Pierwszą prezentację warunków koniecznych dla sprawiedliwego wykorzystania nowoczesnych technologii medycznych, przedstawiliśmy 10 czerwca 2017 roku. Nazywaliśmy ją KRAKOWSKĄ STRATEGIĄ PROFILAKTYKI MEDYCZNEJ, inicjując kilka miesięcy spotkań ekonomistów, historyków i lekarzy.

Jesienią, już jako Grupa Inicjatywna KSPM, przedstawiliśmy cztery stanowiska.

Wskazaliśmy (16.09.2017) na zakresy publicznych debat i formy konkretnych programów współdziałania w trosce  o zdrowie własne i swoich bliskich. Programów, składających się na system profilaktyki medycznej oparty na solidarności międzypokoleniowej (6.10).  Programów, których realizacja wymaga nowych instrumentów finansów publicznych (26.10) oraz nowych miar dobrostanu społecznego (10.11).

W 2018 roku skupiamy się na zagadnieniach domowej edukacji pracy solidarnej, w tym domowej edukacji medycznej. Sądzimy, że telemedyczne usprawnienie systemu ochrony zdrowia, wymaga obecnie wprowadzenia SAMOKSZTAŁCENIA W RODZINIE do Europejskiego zestawu kluczowych kompetencji uczenia się przez całe życie.

Co przedstawił Andrzej Madej 25 stycznia 2018 na Konwersatorium Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego „Czwartki u Ekonomistów” w wystąpieniu Nowoczesność dla wolności i w prezentacji wskaźnika (wersja Prezi) Solidarny Rozwój Wiedzy.

Osobom zainteresowanym filozoficznym kontekstami ekonomii i edukacji, gorąco polecamy korespondujące opracowania dr Pawła Drobnego Filozoficzny kontekst zmian w praktyce gospodarczej i Jolanty Dobrzyńskiej Przedzałożenia polskiej polityki oświatowej.

Osobom zainteresowanym możliwościami pilotażowego wprowadzania rekomendowanych usług otwartej medycyny profilaktycznej, polecamy artykuł Andrzeja Madeja Zintegrowanie profilaktyki medycznej oraz prezentację z 20 lutego 2018 (wersja Prezi).

Dla wprowadzenia prezentowanych rekomendacji do publicznej debaty o strategii modernizacji ustroju ochrony zdrowia, w dniu 22 lutego 2018 Przewodniczący Grupy Inicjatywnej KSPM przesłał je do Ministra Zdrowia.

7 marca 2018 Andrzej Madej uzupełnił opis działań dla rozwoju domowej edukacji medycznej, o opis działań dla rozwoju domowej edukacji historycznej. Na odbywającym się w Muzeum Dom Jana Matejki, seminarium Form muzeów domów historycznych przedstawił wyzwania Muzealnego wsparcia dla samokształcenia w rodzinie (wersja Prezi).

Ta ostatnia prezentacja wprowadza wizję integracji systemu uczenia się przez całe życie, analogicznie do wizji integracji systemu profilaktyki medycznej. Razem z wcześniejszymi innowacjami ekonomicznymi składa się na społeczną Strategię humanizacji polskiej gospodarki (wersja Prezi). Przedstawioną również w formie publicystycznej.

Samopomoc zdrowia

Wybierz sekcje, o których chcesz się dowiedzieć więcej.

Tutaj zestawienie wszystkich prezentacji na YouTube .

www.ars-medica.pl www.ars-medica.pl www.ars-medica.pl www.ars-medica.pl www.ars-medica.pl www.ars-medica.pl