Samopomoc zdrowia

Pierwszą prezentację warunków koniecznych dla sprawiedliwego wykorzystania nowoczesnych technologii medycznych, przedstawiliśmy 10 czerwca 2017 roku. Nazywaliśmy ją KRAKOWSKĄ STRATEGIĄ PROFILAKTYKI MEDYCZNEJ, inicjując kilka miesięcy spotkań ekonomistów, historyków i lekarzy.

Jesienią, już jako Grupa Inicjatywna KSPM, przedstawiliśmy cztery stanowiska.

Wskazaliśmy (16.09.2017) na zakresy publicznych debat i formy konkretnych programów współdziałania w trosce  o zdrowie własne i swoich bliskich. Programów, składających się na system profilaktyki medycznej oparty na solidarności międzypokoleniowej (6.10).  Programów, których realizacja wymaga nowych instrumentów finansów publicznych (26.10) oraz nowych miar dobrostanu społecznego (10.11).

W 2018 roku skupiamy się na zagadnieniach domowej edukacji pracy solidarnej, w tym domowej edukacji medycznej. Sądzimy, że telemedyczne usprawnienie systemu ochrony zdrowia, wymaga obecnie wprowadzenia SAMOKSZTAŁCENIA W RODZINIE do Europejskiego zestawu kluczowych kompetencji uczenia się przez całe życie.

Samopomoc zdrowia

Wybierz sekcje, o których chcesz się dowiedzieć więcej.

www.ars-medica.pl www.ars-medica.pl www.ars-medica.pl www.ars-medica.pl www.ars-medica.pl www.ars-medica.pl