Samopomoc zdrowia

Pierwszą prezentację warunków koniecznych dla sprawiedliwego wykorzystania nowoczesnych technologii medycznych, przedstawiliśmy 10 czerwca 2017 roku. Nazywaliśmy ją KRAKOWSKĄ STRATEGIĄ PROFILAKTYKI MEDYCZNEJ, inicjując kilka miesięcy spotkań ekonomistów, historyków i lekarzy.

Jesienią, już jako Grupa Inicjatywna KSPM, przedstawiliśmy cztery stanowiska.

Wskazaliśmy (16.09.2017) na zakresy publicznych debat i formy konkretnych programów współdziałania w trosce  o zdrowie własne i swoich bliskich. Programów, składających się na system profilaktyki medycznej oparty na solidarności międzypokoleniowej (6.10).  Programów, których realizacja wymaga nowych instrumentów finansów publicznych (26.10) oraz nowych miar dobrostanu społecznego (10.11).

W 2018 roku skupiamy się na zagadnieniach domowej edukacji pracy solidarnej, w tym domowej edukacji medycznej. Sądzimy, że telemedyczne usprawnienie systemu ochrony zdrowia, wymaga obecnie wprowadzenia SAMOKSZTAŁCENIA W RODZINIE do Europejskiego zestawu kluczowych kompetencji uczenia się przez całe życie.

Co przedstawił Andrzej Madej 25 stycznia 2018 na Konwersatorium Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego „Czwartki u Ekonomistów” w wystąpieniu Nowoczesność dla wolności i w prezentacji wskaźnika (wersja Prezi) Solidarny Rozwój Wiedzy.

Osobom zainteresowanym filozoficznym kontekstami ekonomii i edukacji, gorąco polecamy korespondujące opracowania dr Pawła Drobnego Filozoficzny kontekst zmian w praktyce gospodarczej i Jolanty Dobrzyńskiej Przedzałożenia polskiej polityki oświatowej.

Osobom zainteresowanym możliwościami pilotażowego wprowadzania rekomendowanych usług otwartej medycyny profilaktycznej, polecamy artykuł Andrzeja Madeja Zintegrowanie profilaktyki medycznej oraz prezentację z 20 lutego 2018 (wersja Prezi).

Dla wprowadzenia prezentowanych rekomendacji do publicznej debaty o strategii modernizacji ustroju ochrony zdrowia, w dniu 22 lutego 2018 Przewodniczący Grupy Inicjatywnej KSPM przesłał je do Ministra Zdrowia.

7 marca 2018 Andrzej Madej uzupełnił opis działań dla rozwoju domowej edukacji medycznej, o opis działań dla rozwoju domowej edukacji historycznej. Na odbywającym się w Muzeum Dom Jana Matejki, seminarium Form muzeów domów historycznych przedstawił wyzwania Muzealnego wsparcia dla samokształcenia w rodzinie (wersja Prezi).

Ta ostatnia prezentacja wprowadza wizję integracji systemu uczenia się przez całe życie, analogicznie do wizji integracji systemu profilaktyki medycznej. Razem z wcześniejszymi innowacjami ekonomicznymi składa się na społeczną Strategię humanizacji polskiej gospodarki (wersja Prezi). Przedstawioną również w formie publicystycznej.

Samopomoc zdrowia

Wybierz sekcje, o których chcesz się dowiedzieć więcej.

Tutaj zestawienie wszystkich prezentacji na YouTube .

www.ars-medica.pl www.ars-medica.pl www.ars-medica.pl www.ars-medica.pl www.ars-medica.pl www.ars-medica.pl