Samopomoc

Samopomoc zdrowia

Pierwszą prezentację warunków koniecznych dla sprawiedliwego wykorzystania nowoczesnych technologii medycznych, przedstawiliśmy 10 czerwca 2017 roku. Nazywaliśmy ją KRAKOWSKĄ STRATEGIĄ PROFILAKTYKI MEDYCZNEJ, inicjując kilka miesięcy spotkań ekonomistów, historyków i lekarzy. Jesienią, już jako Grupa Inicjatywna KSPM, przedstawiliśmy cztery stanowiska. Wskazaliśmy (16.09.2017) na zakresy publicznych debat i formy konkretnych programów współdziałania w trosce  o zdrowie własne i swoich
Więcej