Samopomoc zdrowia

„Samopomoc zdrowia” to praktyczna troska o stan zdrowia własnego i swoich bliskich. Sądzimy, że cyfrowe narzędzia i technologie mogą doskonale wspierać kompetencje samopomocy zdrowia. A ustrój ochrony zdrowia powinien ułatwiać powszechne i sprawiedliwe ich wykorzystanie.

 

Taka jest misja społecznej współpracy grupy ekonomistów, historyków i lekarzy przedstawiających od 2017 roku swoje rekomendacje zmian w systemie ochrony zdrowia jako Grupa Inicjatywna Krakowskiej Strategii Profilaktyki Medycznej.

 

Zaczęliśmy od określania (16.09.2017) ekonomicznego kontekstu publicznych debat nad programami cyfrowego wsparcia troski o zdrowie własne i swoich bliskich. Programami składającymi się na system profilaktyki medycznej oparty na solidarności międzypokoleniowej (6.10.2017).  Programami, których realizacja wymaga nowych instrumentów finansów publicznych (26.10.2017) oraz nowych miar oceny dobrostanu społecznego (10.11.2017).

 

Programami wymagającymi telemedycznej kompetencji, odpowiednio do zasady popytowego rozwoju cyfrowych innowacji (16.07.2018) i korzystających  nie tylko z Internetu Rzeczy ale i Internetu Ludzi (30.07.2019), dzięki właściwemu uregulowaniu pięciu wymiarów uregulowań rynku usług telemedycznych (4.04.2020).


Stanowiska Grupy Inicjatywnej Krakowskiej Strategii Profilaktyki Medycznej


Stanowisko 1. 16  września 2017.

Nowe zasady główne:

Dla gospodarki: praca dobroczynna

Dla edukacji: samokształcenie w rodzinie

Dla ochrony zdrowia: samopomoc zdrowia.

KSPM Stanowisko 1


Stanowisko 2. 5 października 2017.

Domowa integracja profilaktyki medycznej:

Medycyna szkolna + Medycyna pracy + Medycyna sportowa

Otwarte przeglądy zdrowia dla wieku 7, 14, 28, 56 lat

KSPM Stanowisko 2


Stanowisko 3. 26 października 2017.

Instrumenty finansowe wzmacniania wolności i solidarności

Bon rozwoju

Obligacje społeczne

KSPM Stanowisko 3

 


Stanowisko 4. 10 listopada 2017.

Solidarny rozwój wiedzy – Narodową miarą wzrostu

KSPM Stanowisko 4


Stanowisko 5. 16 lipca 2018.

Kompetencyjna samoregulacja telemedycyny warunkiem efektywności ekonomicznej systemu ochrony zdrowia.

KSPM Stanowisko 5


Stanowisko 6. 30 lipca 2019.

Platformy cyfrowej integracji mechanizmów samoregulacji

KSPM Stanowisko 6 tekst


Stanowisko 7. 4 Kwietnia 2020.

System Narodowego Funduszu Rynku Telemedycznego

KSPM Stanowisko 7 tekst