OCT – Optyczna koherentna tomografia dna oka

Lucyna Podsiedlik

 

 

 

a

aaa

Optyczna koherentna tomografia oka zwana inaczej tomografią optyczną z użyciem światła częściowo spójnego  – metoda odbioru i przetwarzania sygnału optycznego.

Badanie to pozwala na wczesną diagnostykę oraz monitorowanie chorób prowadzących do nieodwracalnego upośledzenie widzenia.

 

Zalety badania OCT:

 •    brak przeciwwskazań

 •    bardzo dokładne

 •    bezpieczne

 •    bezdotykowe (nieinwazyjne)

 •    może być wielokrotnie powtarzane

 •    wczesna diagnostyka zmian chorobowych

 •    dostępna dla dzieci od 9 roku życia

 

Wskazania do wykonania badania OCT:

 •    diagnostyka i monitorowanie zmian w przypadku jaskry

 •    diagnostyka i monitorowanie zmian w przypadku cukrzycy

     – makulopatia cukrzycowa

     – obrzęk plamki

 •    otwór w plamce

 •    nowotwory

 •    zwłóknienie przedplamkowe

 •    centralna retinopatia surowicza

 •    AMD – zwyrodnienie starcze plamki

aaa