lek. med. Tomasz Chećko

Radiolog. Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego z 2011 roku. Staż podyplomowy odbył w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym  Krakowie. Doświadczenie w Radiologii i Diagnostyce Obrazowej zdobywał głównie w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie oraz w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie.
Doktor w 2013 roku zdał egzamin i otrzymał CERTYFIKAT Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego w zakresie „Diagnostyki ogólnej USG”.

 
 
 
Szczególnie bliska jest doktorowi diagnostyka obrazowa chorób piersi:

– od września 2014 roku współpracując z Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie prowadzi prelekcje z zakresu „profilaktyki raka piersi”
– od kwietnia 2017 roku jest głównym lekarzem projektu „Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50-69 lat, w zakresie profilaktyki raka piersi” na terenie województwa małopolskiego.

Ponadto w naszej przychodni doktor samodzielnie wykonuje zabiegi diagnostyczne biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej celowanej (BACC) tarczycy oraz kwalifikuje zmiany tarczycy do biopsji   zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną opartą na systemie TI-RADS.

Doktor Chećko ciągle podnosi swoje kompetencje biorąc udział w licznych kursach i stażach zawodowych:

KURSY:

 1. „Diagnostyka ogólna USG”
 2. „Ultrasonografia jamy brzusznej w kontekście choroby nowotworowej”
 3. „Ultrasonografia dopplerowska”
 4. „Specjalistyczne szkolenie z zakresu USG naczyń krwionośnych”
 5. „Podstawy ultrasonografii pediatrycznej”
 6. „Kompleksowa diagnostyka obrazowa chorób sutka”
 7. „Fizyczne i techniczne podstawy radiologicznych metod obrazowania”

STAŻE:
1. Diagnostyka obrazowa chorób sutka – Centrum Onkologii w Krakowie
2. Radiologia Pediatryczna – Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
3. Rezonans Magnetyczny – Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie
4. Radiologia Onkologiczna – Centrum Onkologii w Krakowie

Zakres wykonywanych badań USG:

 •  jama brzuszna
 •  miednica mała
 •  tarczyca
 •  ślinianki
 •  węzły chłonne
 •  piersi
 •  jądra
 •  powierzchniowe tkanki miękkie
 •  doppler tętnic szyjnych

Dodatkowe badania wykonywane pod kontrolą USG:

 •  biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana: tarczycy, piersi, węzłów chłonnych
 •  biopsja gruboigłowa celowana: piersi – w warunkach szpitalnych
Porady ARS Medici:
Badanie USG
Przed badaniem USG jamy brzusznej należy przez 5 godzin nic nie jeść oraz do badania mieć pełny pęcherz moczowy.

USG piersi wykonuje się między 3 a 10 dniem cyklu*.* 1 dzień cyklu to pierwszy dzień krwawienia.
Zobacz więcej