lek. med. Paulina Zielińska

Paulina Zielińska – skończyłą studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum – Kraków
Jest Certyfikowanym Psychoonkologiem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego (Certyfikat nr 83)
Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie, kierunek Psychoonkologia,
Studia Magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim kierunek psychologia stosowana, magister, studia ukończone z
wyróżnieniem Studia Magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim, kierunek filologia polska, magister, studia ukończone z wyróżnieniem,
uprawnienia pedagogiczne.

Regularne uczestnicniczy w konferencjach i zjazdach z zakresu psychoonkologii, onkologii i opieki paliatywnej. Bierze czynny udział w tworzenia modelu komunikacji klinicznej w Polsce przez Centrum Komunikacji Klinicznej UMK CM w Bydgoszczy oraz Teaching Committee of European Association for Communication in Healthcare University of Cambridge UK.

Dodatkowo ukończyła:
– Szkolenie w zakresie Racjonalnej Terapii Zachowania I (luty 2013, luty 2015)
– Kurs w zakresie opieki paliatywnej i propedeutyki medycyny paliatywnej w Zakładzie Medycyny i Opieki Paliatywnej ŚUM w Katowicach (listopad 2010)
– Kurs komunikacji z osobami dotkniętymi chorobą Alzheimera organizowany przez Małopolską Fundację Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera (listopad 2010)
– Kurs patofizjologia i postępowanie zachowawcze w obrzęku chłonnym organizowany przez Fundację Pomocy Krakowskiemu Hospicjum w Krakowie (maj 2010)

Pani Paulina zdobyła swoje doświadczenie w takich instytucjach jak:
– Centrum Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej Oddział w Krakowie
 psycholog, psychoonkolog
 opieka psychologiczna nad pacjentami onkologicznymi i
– 5Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie, Oddział Medycyny Paliatywnej
 psycholog, psychoonkolog
 opieka psychologiczna nad pacjentami w terminalnej fazie choroby i ich rodzinami
 koordynacja wolontariatu
– Internetowa Platforma Wsparcia Psychoonkologicznego PsycheON
 członek zespołu merytorycznego, pisanie artykułów naukowych i popularnonaukowych na potrzeby portalu
 opieka nad chorymi onkologicznie i ich rodzinami, porady on-line

Dodatkowymi kompetencjami są:
– Tworzenie i prowadzenie szkoleń z zakresu komunikacji personelu medycznego z pacjentem i jego rodziną
 m.in. szkolenia ,,Komunikacja z pacjentem onkologicznym na wszystkich etapach leczenia” dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa UJ, 23 kwietnia,
4 czerwca 2013
 szkolenie ,,Wypalenie zawodowe w pracy z chorymi u kresu życia” dla pielęgniarek, lekarzy i innych pracowników medycznych 1-2 marca 2014
– Centrum Psychoterapii i Rozwoju MamTo Kraków
 psycholog, psychoonkolog
 opieka psychoonkologiczna i psychologiczna nad chorymi onkologicznie i ich rodzinami
 szkolenia personelu medycznego z zakresu komunikacji i profilaktyki wypalenia zawodowego