dr n. med. Marek Zdeb

Specjalista Neurochirurg.

Absolwent Akademii Medycznej w Katowicach. Szkolenie specjalistyczne odbył w Klinice Neurologii w Katowicach – Ligocie.

Obecnie doktor przyjmuje w kilku placówkach medycznych.

Zagadnienia jakimi doktor się zajmuje:

1. Diagnostyka i leczenie chorób ośrodkowego układu nerwowego:

– Operacje mózgu z wybudzeniem śródoperacyjnym

– Choroby naczyniowe mózgu – tętniaki, naczyniaki AVM

– Biopsje mózgu

– Neuroonkologia – guzy mózgu, endoskopowe leczenie guzów wewnątrzkomorowych

– Wodogłowie – implantacja zastawek, wentrikulostomia III komory

– Neuralgia nerwu trójdzielnego

– Wady wrodzone mózgu – diagnostyka i leczenie torbieli pajęczynówki

– Urazy czaszkowo – mózgowe

2. Choroby kręgosłupa:

– Dyskopatia lędźwiowa

– Dyskopatia szyjna

– Kręgozmyk, stenoza kanału kręgowego – stabilizacja przeznasadowa

– Guzy rdzenia kręgowego oraz kanału kręgowego

– Vertebroplastyka w przebiegu złamań kompresyjnych trzonów kręgów

3. Choroby nerwów obwodowych:

– Zespoły cieśni nadgarstka

– Nowotwory nerwów obwodowych