lek. med. Marek Ciesiński

Wizyta z zakresu chirurgi ogólnej: 200 PLN

Wizyta z zakresu chirurgi plastycznej: 200 PLN

Konsultacja CRISALIX:  250 PLN

Zabieg wycięcia zmiany skórnej: od 500 PLN

Badanie histopatologiczne każdej wyciętej zmiany: 65 PLN

Konsultacja po zabiegu: bezpłatna

Na zabieg z chirurgii plastycznej doktor umawia się indywidualnie, podczas konsultacji.