dr n. med. Marek Andres

Kardiolog. Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z 2005 roku. Staż podyplomowy zakończony Lekarskim Egzaminem Państwowym zrealizował w Miejskim Szpitalu Specjalistycznym im G. Narutowicza w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał również podczas licznych praktyk zagranicznych (Geogr August Universitat Gottingen oraz Kreisklinik Hermarshausen, Niemcy). Od 2007 roku, aktualnie na stanowisku starszego asystenta, pracuje w Oddziale Klinicznym Kardiologii Interwencyjnej w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II.

Doktor od 2009 roku w ramach współpracy z firmą Carint pełni dyżury hemodynamiczne w oddziałach o profilu kardiologii interwencyjnej na terenie woj. małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Od 2012 roku jest współzałożycielem oraz członkiem zarządu Fundacji Kształcenia Medycznego, organizacji skupiającej się przede wszystkim na tworzeniu programu edukacji medycznej oraz szerzeniu wiedzy specjalistycznej wśród lekarzy w trakcie specjalizacji z kardiologii. Jest kierownikiem administracyjnym oraz wykładowcą serii kursów specjalizacyjnych z kardiologii w ramach współpracy z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, jak również współorganizatorem z Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie Kursu Przygotowującego do Lekarskiego Egzaminu Państwowego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

W 2014 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii zdając Państwowy Egzamin Specjalizacyjny. Jest głównym autorem i współautorem kilku publikacji naukowych z zakresu kardiologii opublikowanych w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych.

W 2016 roku doktorowi został nadany tytuł naukowy, doktora nauk medycznych w dyscyplinie – medycyna. Pracę doktorską oraz jej publiczną obronę uznano za wyróżniającą.


Zagadnienia, którymi doktor się zajmuje:

  •    diagnostyka nieinwazyjna choroby niedokrwiennej serca
  •    prowadzenie chorych z nadciśnieniem tętniczym oraz zaburzeniami rytmu serca
  •    diagnostyka nieinwazyjna schorzeń kardiologicznych
  •    prowadzenie chorych po zawale mięśnia serca
  •    konsultacje przed zabiegami niekardiologicznymi

aaa