lek. med. Krzysztof Postolko

Wizyta otolaryngologiczna: 100 PLN

– w ramach wizyty, Pan doktor może wykonać następujące badanie podstawowe:

  •    przetykanie uszu
  •    usuwanie ciała obcego

Wizyta otolaryngologiczna domowa: 170 PLN


Wizyta z zakresu medycyny sportowej:

  •     przy komplecie badań: 40 PLN
  •     pojedyncza konsultacja: 80 PLN

Wizyta z zakresu medycyny pracy: cena zgodna z ustaleniami w Umowie bądź: 80 PLN

Konsultacja dla osób ubiegających się o zawodowe prawo jazdy: 100 PLN