dr n. med. Kamila Woźniak- Dąbrowska

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Collegium Medicum im. Mikołaja Kopernika w Toruniu z 2010 roku.

Uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych w 2017roku  na podstawie rozprawy doktorskiej „Analiza widm stacjonarnych  i rozdzielczych nowotworów mózgu u pacjentów leczonych operacyjnie” na Wydziale Lekarskim w zakresie nauk medycznych, Collegium Medicum w Toruniu.

Wiedzę i doświadczenie zdobywała w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej, Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy, CM UMK w Toruniu, gdzie ukończyła specjalizację i uzyskała tytuł specjalisty neurochirurga w kwietniu 2018 roku.

Od roku 2017 nauczyciel akademicki w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej, Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy, CM UMK w Toruniu.

Specjalizuje się w leczeniu operacyjnym guzów mózgu (w tym kwalifikacji do Gamma Knife), zmian urazowych czaszkowo – mózgowych, plastyki kości czaszki, zespołów uciskowych nerwów obwodowych, zmian naczyniowych mózgu (w tym kwalifikacji do embolizacji wewnątrznaczyniowej), chorobach zwyrodnieniowo – dyskopatycznych kręgosłupa oraz zespołach bólowych kręgosłupa. Swoje zainteresowania zawodowe, zarówno kliniczne jak i naukowe rozwija podczas kursów krajowych i zagranicznych w renomowanych ośrodkach neurochirurgicznych. Jest uczestnikiem szeregu kursów szkoleniowych z zakresu chirurgii kręgosłupa, wodogłowia oraz neurochirurgii czynnościowej m.in. Advanced Course Clinical and Basic Science for  the Management of Chronic Pain Patient – Neurostimulation 2015 Barcelona, kursy Instytutu Medycyny Praktycznej w Poznaniu w latach 2015-2017 z zakresu neurostymulacji SCS.  Uczestniczka zjazdów Oddziału Regionalnego Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów oraz  Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurochirurgicznego.

Autor i współautor ponad 90 publikacji w recenzowanych czasopismach, oraz 2 rozdziałów monografii. Uczestniczka ponad 50 konferencji naukowych krajowych i zagranicznych.

Specjalista z zakresu:

– Urazów czaszkowo- mózgowych

– Operacji guzów mózgu (leczenie operacyjne z wykorzystaniem najnowszych technik obrazowania, monitorowania neurofizjologicznego)

– Malformacji naczyniowych mózgu

– Zespołów bólowych kręgosłupa, choroby zwyrodnieniowo – dyskopatyczna kręgosłupa, blokad przeciwbólowych przezskórnych przykręgosłupowych

– Zespołów uciskowych nerwów obwodowych (zespół cieśni nadgarstka, zespół rowka nerwu łokciowego)

– Neurochirurgii czynnościowej