lek. med. Henryk Staszczuk

Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi z 1973 r. W 1979 roku doktor uzyskał specjalizację z chorób wewnętrznych, natomiast od 1984 roku doktor jest Specjalistą II stopnia chorób płuc. Pan doktor posiada również uprawnienia lekarskie z zakresu służby medycyny pracy i do badań kierowców. Dodatkowo posiada uprawnienia niezbędne w przypadku orzecznictwa przy narażeniu na promieniowanie jonizujące.

Doświadczenie zawodowe Pan doktor zdobywał pracując jako lekarz medycyny w Szpitalu Wojskowym w Krakowie (Oddział chorób wewnętrznych i Oddział chorób płuc). Przez wiele lat – ponad 20, Pan doktor pracował w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym. Jako lekarz medycyny pracy pracował w Instytucie Fizyki Jądrowej oraz w Przychodni Medycyny Pracy w Krakowie.

Obecnie Pani doktor pracuje jako lekarz chorób wewnętrznych, pulmonolog oraz lekarz medycyny pracy.


Specjalizacje:

– Specjalista chorób wewnętrznych,

– Specjalista pulmonolog,

– posiadane uprawnienia do badań kierowców kategorii A, B, C, D, E,

– posiadane uprawnienia do badań profilaktycznych,

– posiadane uprawnienia przy narażeniu na promieniowanie jonizujące.