lek. med. Edyta Iwaniec – Karlikowska

Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Staż podyplomowy odbyła w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im.G.Narutowicza w Krakowie. Od 2010 roku w trakcie specjalizacji z chorób Wewnętrznych w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie, w Klinice Chorób Wewnętrznych i Oddziale Gastroenterologii.

Doktor od 2012 roku zajmuje się radiologią i diagnostyką obrazową USG. Ciągle podnosi swoje kompetencje zawodowe biorąc udział w kursach i stażach zawodowych:

 •    Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii w Zamościu – Diagnostyka USG narządów jamy brzusznej
 •    Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii w Zamościu – Diagnostyka dopplerowska naczyń krwionośnych – szyi, jamy brzusznej, kończyn górnych i dolnych

aaa

Zakres wykonywanych badań USG:

 •    jama brzuszna
 •    miednica mała
 •    tarczyca
 •    ślinianki
 •    węzły chłonne
 •    piersi
 •    jądra
 •    powierzchniowe tkanki miękkie
 •    doppler tętnic szyjnych (i żył)
 •    doppler kończyn górnych i dolnych (tętnic i żył)

aaa

Porady ARS Medici:
Badanie USG
Przed badaniem USG jamy brzusznej należy przez 5 godzin nic nie jeść oraz do badania mieć pełny pęcherz moczowy.

USG piersi wykonuje się między 3 a 10 dniem cyklu*.* 1 dzień cyklu to pierwszy dzień krwawienia.
Zobacz więcej