lek. med. Barbara Nalepa-Czaja

Wizyta internistyczna: 100 PLN

Wizyta diabetologiczna: 100 PLN

 •    kontrola diabetologiczna: – stężenia glukozy we krwi

     – stężenia hemoglobiny glikolowanej

 •    prowadzenie osób chorych na cukrzycę (dieta, kontrola stóp)

Wizyta u lekarza orzecznika:

 •    zakończona wydaniem orzeczenia lekarskiego z badania przeprowadzonego do celów sanitarno – epidemiologicznego: 50 PLN

 •    zakończona wydaniem orzeczenia lekarskiego uprawniającego do kierowania pojazdami po przeprowadzonym badaniu lekarskim (niezbędnym do uzyskania prawa jazdy): 200 PLN

 •    ponowne badanie lekarskie przeprowadzane w trybie, o którym mowa w art. 79 ust. 4 ustawy: 200 PLN
 •    zakończona wydaniem orzeczenia lekarskiego dla kierowcy transportu drogowego dla osób, które odbywają szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego na podstawie wniosku: 80 PLN
 •    zakończona wydaniem zaświadczenia lekarskiego uprawniającego do podjęcia/ kontynuowania praktycznej nauki zawodu, studiów lub studiów doktoranckich: 80 PLN – 2 sztuki, kolejne płatne 10 PLN

 •    zakończona wydaniem zaświadczenia lekarskiego dla Izby Pielęgniarskiej/ Lekarskiej: 80 PLN
 •    zakończona wydaniem orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy na danym stanowisku: zgodnie z zawartą umową
Porady ARS Medici:
Oferta Specjalna!
Zobacz więcej