lek. med. Barbara Hajec – Matusiak

Wizyta internistyczna: 80 PLN

Wizyta u lekarza orzecznika:

  •    zakończona wydaniem orzeczenia lekarskiego z badania przeprowadzonego do celów sanitarno – epidemiologicznego: 50 PLN

  •    zakończona wydaniem zaświadczenia lekarskiego uprawniającego do podjęcia/ kontynuowania praktycznej nauki zawodu, studiów lub studiów doktoranckich: 80 PLN – 2 sztuki, kolejne płatne 10 PLN

  •    zakończona wydaniem zaświadczenia lekarskiego dla Izby Pielęgniarskiej/ Lekarskiej: 80 PLN
  •    zakończona wydaniem orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy na danym stanowisku: zgodnie z zawartą umową