lek. med. Arkadiusz Leśniak

LEKARZ MEDYCYNY SPORTOWEJ

Lekarz medycyny sportowej jest specjalista, który posiada uprawnienia do prowadzenia poradnictwa sportowo-lekarskiego w zakresie nieograniczonym.

CZYM ZAJMUJE SIĘ LEKARZ MEDYCYNY SPORTOWEJ?

Lekarz medycyny sportowej sprawuje opiekę nad osobą aktywną ruchowo. Zajmuje się nie tylko zawodowymi sportowcami, ale również amatorami oraz osobami, które – z uwagi na swój stan zdrowia – powinny być aktywne fizycznie.

Lekarz medycyny sportowej posiada wiedzę i kompetencje do:

  • kwalifikowania zawodników do uprawiania sportu
  • przeprowadzania kontrolnych badań, np. po urazach
  • wykonywania okresowych badań sportowców.

KIEDY WARTO UDAĆ SIĘ DO LEKARZA MEDYCYNY SPORTOWEJ?

Wizyta u lekarza medycyny sportowej jest ważna w przypadku, gdy:

  • pacjent zamierza rozpocząć aktywność fizyczną
  • zachodzi konieczność uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania danej dyscypliny sportowej
  • zachodzi konieczność przeprowadzenia badań kontrolnych po doznanym urazie.

NA JAKIE BADANIA MOŻE SKIEROWAĆ LEKARZ MEDYCYNY SPORTOWEJ?

Lista badań, które może zlecić lekarz medycyny sportowej w Warszawie jest długa. Zależy m.in. od rodzaju dyscypliny sportowej. Jednak niezależnie od dyscypliny, specjalista wykonuje:

  • badania ogólne, np. badania ortopedyczne, badanie laryngologiczne
  • badania pomocnicze, np. pomiar antropometryczny, badanie ostrości wzroku, EKG spoczynkowe, glukoza na czczo.