KSPM Stanowisko 6 tekst

PLATFORMY CYFROWEJ INTEGRACJI MECHANIZMÓW SAMOREGULACJI Coraz powszechniejsze wykorzystywanie cyfrowych narzędzi i technologii dla bezpośredniego zaspakajania potrzeb, wymaga ciągłego podnoszenia kompetencji oraz gotowości do solidarnego wsparcia bliskich. Dlatego w kierowanej do ludzi nauki pierwszej rekomendacji Grupy Inicjatywnej Krakowskiej Strategii Profilaktyki Medycznej (16.09.2017) postulowaliśmy: podejmowanie przez instytucje naukowe prac badawczych nad standardami nowych metod pedagogicznych respektujących zasadę … Czytaj dalej KSPM Stanowisko 6 tekst