eService05 – Otrzymanie potwierdzenie rezerwacji przez pacjenta