Konsekwencje finansowe wynikające z obowiązku cyfryzacji dokumentów w placówkach medycznych

Konsekwencje finansowe wynikające z obowiązku cyfryzacji dokumentów w placówkach medycznych.


Zgodnie z komunikatami Centrum Informatyzacji Ochrony Zdrowia (link), w ciągu najbliższych dwóch lat znacząco usprawniona zostanie cyfrowa infrastruktura wykonywania usług medycznych. Potwierdzeniem  tego procesu jest pismo Wydziału Sprawa Społecznych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (z dnia 7 czerwca 2017), zwracające uwagę placówkom medycznym na konieczność cyfryzacji papierowych archiwów dokumentacji medycznej.

 

Ars-Medica podjęła te wyzwania rok temu. Ponieważ działając od 1993 roku posiadamy około 50 tysięcy archiwalnych kartotek pacjentów, zawierających łącznie około 155 tysięcy dokumentów, proces cyfryzacji jest długotrwały i kosztowny (ok 1 minuty na jeden dokument, co przy zaangażowaniu jednego pracownika przy naszej skali zajmie ponad 950 dni).

 

Nadzwyczajnym problemem tego procesu cyfryzacji jest fakt, że wedle obowiązującej obecnie maksymalnej stawki opłaty za udostępnienie pacjentowi cyfrowej kopii całej dokumentacji medycznej znajdującej się w jego kartotece, w kwocie 1,70 zł, ok 90%  wydatków na cyfryzację archiwów winniśmy traktować jako stratę w działalności gospodarczej.

 

W tej sytuacji właściwym, wydaje się równoczesne podjęcie kilku działań:

 

1) przedstawienie osobom odpowiadającym za swobodę działalności gospodarczej, że nałożenie na podmioty medyczne nadzwyczajnego obowiązku cyfryzacji, przy równoczesnym ograniczeniu możliwości odzyskania kosztów wykonania tego obowiązku, jest naruszeniem konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej.

 

2) przedstawienie Ministrowi Zdrowia i Ministrowi Gospodarki, potrzeby otwarcia finansowania dla nałożonych obowiązków cyfryzacyjnych dokumentacji pacjentów.

 

3) przedstawienie władzom Województwa Małopolskiego,  oczekiwań finansowego wsparcia wykorzystania informacji z cyfryzowanych dokumentów, jako wzmocnienie kompetencji społecznych do korzystania z usług telemedycznych.

 

Dla ukonkretnienia trzech powyższych wystąpień, chciałbym przedstawić szacunek skali wyzwań organizacyjnych cyfryzacji w placówka medycznych Województwa Małopolskiego.

 

Dlatego proszę zainteresowanych tym zagadnieniem, o przedstawienie w formie ankiety siedmiu danych:


Informacje tylko dla statystycznego uzasadnienia planowanych wystąpień o wsparcie finansowe cyfryzacji papierowych archiwów dokumentacji medycznej. Prosimy o wypełnienie ankiety do 7 lipca 2017.

 

Syntetyczne wyniki badań, z zachowaniem ochrony tajemnicy danych indywidualnych, czy  środowiskowych, przedstawimy na stronach Ars.Medica dnia 20 lipca 2017.

Andrzej Madej

Prezes Zarządu Ars-Medica Kraków