lek. med. Tomasz Chećko

Radiolog. Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego Wydziału Lekarskiego z 2011 roku. Staż podyplomowy odbył w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym  Krakowie. Doświadczenie w radiologii i diagnostyce obrazowej zdobywał w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie oraz w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie.

Obecnie pracuje w kilku centrach medycznych.

Jest bardzo lubianym i szanowanym przez pacjentów specjalistą.

aaa

aaa

Doktor Chećko ciągle podnosi swoje kompetencje biorąc udział w licznych kursach i stażach zawodowych:

 •    2015 rok – Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie – Radiologia pediatryczna
 •    2014 rok – Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie – Diagnostyka chorób sutka
 •    2014 rok – kurs w zakresie ultrasonografii dopplerowskiej
 •    2014 rok – kurs ultrasonografii pediatrycznej
 •    2013 rok – Certyfikat Umiejętności Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego w zakresie Ultrasonografii Ogólnej
 •    2013 rok – kurs w zakresie podstaw ultrasonografii

Doktor od września 2014 roku współpracując z Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie prowadzi prelekcje z zakresu „profilaktyki raka piersi”. Wykłady odbywają się na terenie województwa małopolskiego.


Zakres wykonywanych badań USG:

 •    jama brzuszna
 •    miednica mała
 •    tarczyca
 •    ślinianki
 •    węzły chłonne
 •    piersi
 •    jądra
 •    powierzchniowe tkanki miękkie
 •    doppler tętnic szyjnych – w warunkach szpitalnych

aaa

Dodatkowe badania wykonywane pod kontrolą USG:

 •    biopsja aspiracyjna cienko igłowa celowana: tarczycy, piersi, węzłów chłonnych
 •    biopsja grubo igłowa celowana: piersi – w warunkach szpitalnych

aaa

Porady ARS Medici:
Badanie USG
Przed badaniem USG jamy brzusznej należy przez 5 godzin nic nie jeść oraz do badania mieć pełny pęcherz moczowy.

USG piersi wykonuje się między 3 a 10 dniem cyklu*.* 1 dzień cyklu to pierwszy dzień krwawienia.
Zobacz więcej